Pravno obvestilo

0
Uredništvo Jabolko, 14. July 2011 v Strani .

Vsebine, objavljene na jabolko.org, so last društva Apple uporabnikov Slovenije in njenih članov, razen če je napisano drugače. Uporabljajo se le v nekomercialne namene, ohraniti pa morajo vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez dovoljenja društva Apple uporabnikov Slovenije Jabolko.org in njenih članov.

Prepovedana je objava reklamnih sporočil, ki niso predhodno odobrena. Iz tega naslova je prepovedano tudi izkoriščanje in objava sporočil za osebno promocijo, ki preusmerja in vabi uporabnike na druge spletne strani (konkurenčne ali ne).

Po svojih najboljših močeh se trudimo, da na jabolko.org objavljamo le prave in ažurne podatke, vendarle pa ne moremo zagotavljati popolne točnosti in zanesljivosti vseh objavljenih podatkov. Prav tako ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitne posledice, nastale zaradi uporabe informacij, objavljenih v tej spletni točki. Društvo Apple uporabnikov Slovenije Jabolko.org ne odgovarja za mnenja članov in druge vsebine, na katere društvo nima vpliva. Društvo Apple uporabnikov Slovenije Jabolko.org si pridržuje pravico do spremembe vsebin.

Z uporabo projekta jabolko.org obiskovalec potrjuje, da sprejema opisane pogoje in se z njimi strinja.