Apple Mac OS X bližnjice v slovenskem jeziku

Apple Mac OS X bližnjice v slovenskem jeziku

0
David Praznik, Boris Car, Tomaž Žlender, 9. February 2010 v Mac z značkami bliznjice.

Vas zanimajo bližnjice na Macu? Ponujamo vam obširen seznam v slovenskem jeziku.

Znak Tipka na tipkovnici Znak Tipka na tipkovnici
Ukazna tipka Command (krajše Cmd) (kot Control pri PC-jih) Backspace (brisanje v levo)
Izbirna tipka Option (kot Alt pri PC-jih) Esc
Shift (velike črke / zgornja vrsta znakov) Fn+Puščica gor
Control (Control+klik = desni klik) Fn+Puščica dol
Tab (zamikanje besedila / premikanje skozi tabele) Fn+Puščica levo
Enter Fn+Puščica desno
Fn+enter Smerne tipke

Bližnjice v aplikaciji Finder

Ukaz (opravilo) Bližnjica
Odpri element iz stranske orodne vrstice v novem oknu Cmd+klik na element
Menjava pogledov v aplikaciji (icon-ikone, list-seznam, column-stolpci, coverflow-kroženje naslovnic) Cmd+1, Cmd+2, Cmd+3, Cmd+4
V pogledu “list” (seznam): razširi mapo Puščica desno
V pogledu “list” (seznam): skrči mapo Puščica levo
Preimenujte izbrano datoteko/mapo Pritisnite tipko Enter
Odprite izbrano mapo ali zaženite izbrano datoteko Cmd+Puščica dol
Pojdite v nadrejeno mapo Cmd+Puščica gor
Pojdite nazaj Cmd+Option+Š
Pojdite naprej Cmd+Option+Đ
Izberite naslednjo ikono v pogledih “Icon” in “List” Tab (Shift+Tab za obratno smer)
Menjava stolpcev v pogledu “Column” (stolpci) Tab (Shift+Tab za obratno smer)
Takoj prikaži daljše ime datoteke (pri imenih skrajšanih s “…”) Držite Option in pojdite z miškinim kazalcem preko želenega dolgega imena
Spremenite velikost trenutnega stolpca, da se bo po velikosti ujemal z najdaljšim imenom datoteke Dvojni klik na ikono “Resize”
Spremenite vse stolpce, da se bodo po velikosti ujemali z najdaljšim imenom datoteke v njih Držite izbirno tipko Option in dvakrat kliknite ikono “Resize”
Kopiraj/prilepi datoteke S “Cmd+C” datoteko skopiramo in nato s Cmd+V prilepimo na izbrano mesto
Premikanje datoteke namesto kopiranja (skopira datoteko na izbrano lokacijo in jo odstrani iz prvotne mape) Držite Cmd in potegnite datoteko na želeno lokacijo
Premaknite izbrane datoteke v smetnjak Cmd+Backspace
Izpraznite smetnjak (z opozorilom) Cmd+Shift+Backspace
Izpraznite smetnjak (brez opozorila) Cmd+Option+Shift+Backspace
Prekličite postopek “povleci in spusti” med vlečenjem Esc
Odprite okence “Inspector” (informacijsko okence, ki se posodablja v realnem času) Cmd+Option+I
Razveljavite (Undo) zadnje opravilo (npr. spremembo imena datoteke, kopiranje datoteke, itd) Cmd+Z
Skrij/prikaži stransko orodno vrstico (na levi) Cmd+Option+T
Premaknite ali odstranite element iz orodne vrstice (na vrhu okna).
To deluje v večini programov.
Držite tipko Cmd in element povlecite drugam
Odprite predogled / Quick Look Ko ste izbrali datoteko pritisnite tipko Spacebar (preslednica) ali Cmd+Y
Zumiranje (povečava/zmanjšava) v “Quick Look” predolgedu Cmd+tipka plus () oziroma Cmdtipka minus (-)
Poiščite datoteko po njenem imenu Cmd+Shift+F

Vmesnik za preklapljanje med aplikacijami

Ukaz (opravilo) Bližnjica
Hitra menjava med 2 programoma (kot npr. InDesign in Photoshop) Pritisnite Cmd+Tab, da preklopite na program, ki ste ga uporabljali nazadnje.
Ponovno pritisnite Cmd+Tab, da se vrnete nazaj v prejšnji program.
OPOMBA: Kombinacije tipk pritisnite hitro in jih NE držite.
Menjava med večimi programi Pritisnite Cmd+Tab in držite tipko Cmd.
Med držanjem tipke Cmd, imate za izbiro programa, na katerega želite preklopiti sledeče možnosti:
• pritisnite Tab (po potrebi večkrat) za pomikanje desno
• pritisnite Shift+Tab za pomikanje levo
• uporabite smerni tipki levo (←) ali desno (→)
• Program izberite s kazalcem miške
• Uporabite kombinaciji fn+levo (←) ali fn+desno (→) za izbiro prvega oz. zadnjega programa
Zaprite program v vmesniku za preklop aplikacij Ko imate odprt vmesnik za preklop aplikacij že držite pritisnjeno tipko Cmd. Ko izberete program, pritisnite tipko “Q”, da ga zaprete.
Skrijte program v vmesniku za preklop aplikacij Ko imate odprt vmesnik za preklop aplikacij že držite pritisnjeno tipko Cmd. Ko izberete program, pritisnite tipko “H”, da ga skrijete.
Zaprite vmesnik za preklop aplikacij, ko je ta odprt Ko imate odprt vmesnik za preklop aplikacij, že držite pritisnjeno tipko Cmd. Pritisnite tipko Esc ali piko (.)

Bližnjice v Dock-u

Ukaz (opravilo) Bližnjica
Skrijte vse ostale aplikacije (razen tiste na katero klikate) Držite Command+Option in kliknite na ikono aplikacije Dock-u
Razkrijte lokacijo programa v Dock-u v Finder Držite Cmd in kliknite na ikono v Dock-u
Prisilite datoteko, da se odpre v določenem programu Med vlečenjem datoteke na ikono aplikacije v Dock-u, držite tipki Cmd+Option
V “Dock” meniju aplikacije spremenite “Quit” (izhod) v “Force Quit” (prisilni izhod) Držite tipko Option, medtem ko ste v Dock meniju
Prisilite odlagališče (Dock), da spremeni velikost le glede na velikosti ne-interpoliranih ikon Držite tipko Option med vlečenjem ločilca v Dock-u
Premaknite odlagališče (Dock) na levo, spodnjo, ali desno stran zaslona Držite Shift in povlecite ločilec v Dock-u
Vklopite (ali izklopite) povečevalno polje Držite Control+Shift

Delo z okni

Ukaz (opravilo) Bližnjica
Preklapljanje med okni Naslednje okno: Ctrl+F4 ali Fn+Ctrl+F4
Prejšnje okno: Ctrl+Shift+F4 ali Fn+Shift+Ctrl+F4
Preklapljanje med okni istega programa Naslednje okno: Cmd+“ (tipka levo od enice)
Prejšnje okno: Cmd+Shift+“ (tipka levo od enice)
Prikaz, kje se nahaja datoteka/mapa (pojavil se bo meni, ki prikazuje hierarhijo mape). To deluje v “večini” programov, kot tudi v Finder-ju. Držite Cmd in kliknite na ime okna v njegovi naslovni vrstici (titlebar)
Pomaknite okno v ozadje, ne da bi preklopili nanj.
(Primer: Nahajate se sredi popup opozorila in ne morete pomakniti okna v ozadje, zato pritisnite Cmd in povlecite njegovo naslovno vrstico.)
Držite Cmd in povlecije naslovno vrstico (titlebar) okna

Zajemanje trenutnega prikaza na zaslonu

Ukaz (opravilo) Bližnjica
Zajemite sliko celotnega zaslona Cmd-Shift-3
Zajemite sliko izbranega področja Pritisnite Cmd+Shift+4 in označite želeno področje (med označevanjem):

• Držite preslednico (Spacebar) če želite premakniti izbrano polje.

• Držite Shift, če želite spremeniti velikost polja le v eno smer (vodoravno ali navpično)

• Držite tipko Option za spreminjanje velikosti iz centra.

• Pritisnite Esc za preklic zajemanja slike
Zajemite sliko določenega okna/predmeta Pritisnite Cmd+Shift+4, nato pritisnite presledek (Spacebar) in nazadnje kliknite na želeno okno/predmet
Zajeto sliko izbranega področja shranite v predpomnilnik namesto na namizje Držite tipko Control in uporabite zgornjo kombinacijo tipk
Zajete slike (Screenshots) se shranijo na namizje v formatu PNG.

Ukazi ob zagonu

Ukaz (opravilo) Bližnjica
Izvrzi CD ob zagonu Pritisnite in držite gumb na miški takoj, ko prižgete računalnik
Varen zagon sistema OS X Med zagonom držite tipko Shift
Zagon v načinu “FireWire Target Disk” Med zagonom držite tipko “T”
Zagon s CD/DVD-ja Med zagonom držite tipko “C”
Preskočite primarni pogon pri zagonu in uporabite sekundarnega (CD, LAN, itd.) Med zagonom držite Cmd+Option+Shift+Fn+Backspace
Izberite zagonski disk pred zagonom Med zagonom držite tipko Option
Zagon v načinu “Verbose” (poišči) Med zagonom držite Cmd-V
Zagon v načinu “Single-User”/en uporabnik (ukazna vrstica) Med zagonom držite Cmd-S
Prisilite zagon sistema OS X Med zagonom držite tipko “X”

Ukazi za izklop/stanje pripravljenosti

Ukaz (opravilo) Bližnjica
Takojšen izklop računalnika (z možnostjo shranjevanja odprtih dokumentov) Cmd+Option+Ctrl+Eject
Takoj v stanje pripravljenosti (brez potrditve) Cmd+Option+Eject
Odpri okno z gumbi za ponovni zagon, stanje pripravljenosti in izklop Ctrl+Eject
Ugasnite zaslon Ctrl+Shift+Eject

Dashboard

Ukaz (opravilo) Bližnjica
Odprite/zaprite “widget dock” (odlagališče z widget-i) Cmd+tipka plus (+)
Prehod na naslednjo/prejšnjo stran widget-ov v widget dock-u Cmd+Puščica desno/levo
Izklopite widget ne da bi odprli “widget dock” Držite tipko Option in pojdite z miško preko widget-a (pojavil se bo križec za izklop widget-a)
Ponovno zaženite/osvežite widget Cmd+tipka “R”

Spaces

Ukaz (opravilo) Bližnjica
Aktiviranje orodja Spaces (ptičji pregled vseh okolij) F8 oziroma Fn+F8
Premaknite okno na sosednji delovni prostor (space) Ctrl+Puščica levo (ali desno ali gor ali dol)
Premaknite okno na določen prostor Ctrl+Številka 1 (ali 2 ali 3, itd.)
Premaknite vsa okna aplikacije na drug prostor Držite Cmd in povlecite okna v ptičjem pogledu orodja space (Control in Shift prav tako delujeta)

Spotlight

Ukaz (opravilo) Bližnjica
Odpiranje okna aplikacije Spotlight Cmd+Space
Odpiranje okna v aplikaciji Spotlight Cmd+Option+Space
V meniju Spotlight: Zagon prvega zadetka (top hit) Return/Enter
Prikaži izbrani element v orodju Finder V meniju Spotlight: držite Cmd in kliknite na element ali pritisnite Cmd+Enter
V oknu Spotlight: Pritisnite Cmd+R
Preskoči na prvi zadetek v vsaki kategoriji Cmd+Puščica gor/dol
Izpraznite iskalno polje v aplikaciji Spotlight Pritisk na tipko Esc izprazni polje za novo iskanje.
Ponoven pritisk na Esc zapre meni spotlight.

Delo z besedilom (nekaj bližnjic deluje samo v aplikacijah Cocoa, kot so Safari, Mail, TextEdit, itd.)

Ukaz (opravilo) Bližnjica
Pojdi na konec vrstice Cmd+Puščica desno
Pojdi na začetek vrstice Cmd+Puščica levo
Pojdi na konec celotnega besedila Cmd+Puščica dol
Pojdi na začetek celotnega besedila Cmd+Puščica gor
Pojdi na konec trenutne besede Option+Puščica desno
Pojdi na začetek trenutne besede Option+Puščica levo
OPOMBA: Če katerikoli od zgornjih kombinacij tipk dodate Shift, boste izbrali besedilo od trenutne do končne točke.
Na prenosnikih: Izbris besedila na desni strani kurzorja (tipka "Del" na običajni tipkovnici) Fn+Backspace
Izbira nestičnega (prekinjenega) besedila Držite Cmd in povlecite z miško
Izberite nelinearna področja Držite Option in povlecite z miško
Izbrišite celotno besedo na levi Option+Backspace
Izbrišite celotno besedo na desni Option+Fn+Backspace
Poiščite besedo v slovarju S kazalcem miške pojdite na želeno besedo in pritisnite Cmd+Ctrl+D
Samodejno dokončaj izpis besede Pričnite tipkati besedo. Tipka Esc ali Fn+F5 oziroma F5 odpre seznam predlaganih besed

Emacs tekstovni urejevalniki (deluje samo v aplikacijah Cocoa, kot so Safari, Mail, TextEdit, iChat, itd.)

Ukaz (opravilo) Bližnjica
Pojdi na začetek vrstice (kurzor prestavi na začetek trenutne vrstice) Ctrl+A
Pojdi na konec vrstice (kurzor prestavi na konec trenutne vrstice) Ctrl+E
Pojdi na prejšnjo vrstico Ctrl+P
Pojdi na naslednjo vrstico Ctrl+N
Pojdi en znak nazaj (premakne kurzor na levo za 1 mesto) Ctrl+B
Pojdi en znak naprej (premakne kurzor na desno za 1 mesto) Ctrl+F
Izbriši znak na desni strani kurzorja Ctrl+D
Izbriši znak na levi strani kurzorja Ctrl+H
Izbriši vse do konca vrstice (ali izbriši izbrano) Ctrl+K
Pomikanje dol po besedilu Ctrl+V
Vstavi prelom vrstice po kurzorju, ne da bi ga premaknil Ctrl+O
Zamenjaj črki (zamenja črki na levi in desni strani kurzorja) Ctrl+T

Razno

Ukaz (opravilo) Bližnjica
Izsili zaprtje aplikacij (Force Quit) Cmd+Option+Esc
Izsili zaprtje aplikacije v ospredju (Force Quit brez potrditve) Držite Cmd+Option+Shift+Esc približno 4 sekunde
Na prenosnikih: pomikanje gor/dol (kot pri koleščku miške)

(Deluje samo na novejših prenosnikih, če je omogočeno v sistemskih nastavitvah)
Potegnite po drsni ploščici(trackpad) z 2 prstoma
Na prenosnikih: desni klik (kot pri miški z 2 gumboma)

(Deluje samo na novejših prenosnikih, če je omogočeno v sistemskih nastavitvah)
Postavite 2 prsta na drsno ploščico in kliknite
Spremenite glasnost sistema brez potrditvenih piskov Med spreminjanjem glasnosti držite tipko Shift
Odpiranje sistemskih nastavitev:

OPOMBA: Zaženejo se neposredno v podoknu nastavitev.

Podana sta dva primera.
Odpiranje audio (zvočnih) nastavitev:

Držite tipko Option in pritisnite katerokoli tipko za spreminjanje glasnosti ("Mute", Glasnost gor/dol)

Odpiranje zaslonskih nastavitev:

Držite tipko Option in pritisnite katerokoli tipko za spreminjanje svetlosti slike (brightness – ☼)
Odpiranje programa Front Row Cmd+Esc
Hitro zapiranje programa Front Row Pritisnite katerokoli funkcijsko tipko, kot npr. F5. V sistemih OS 10.5 in novejših, katerokoli tipko.
Nastavite orodno vrstico na vrhu okna po meri.

Deluje pri orodnih vrsticah aplikacij Safari, Apple Mail, Preview, Finder, itd., ne pa v vseh (npr. v Firefox-u).
• Prestavljanje ikon:
Držite Cmd poljubno prestavite ikone.

• Odstranjevanje ikon:
Držite Cmd in ikono potegnite dol z orodne vrstice.

• Ogled možnosti orodne vrstice:
Ctrl+klik na orodno vrstico prikliče meni možnosti.

Safari

Ukaz (opravilo) Bližnjica
Preklapljanje zavihkov • Naslednji zavihek:
Cmd+Alt+Shift+Puščica desno


• Prejšnji zavihek:
Cmd+Alt+Shift+Puščica levo
Odpiranje enega od prvih 9 priljubjenih zaznamkov Cmd+1 (do 9)
Premikanje med najdenimi besedami (v brskalnikih Safari 3 in novejših) Cmd+F, vstavite iskano besedilo in pritisnite:

• Enter za pomikanje naprej
• Shift+Enter za pomikanje nazaj
Prekličite trenutno iskanje Pritisnite Esc ali Cmd+pika (.)
Premikanje po spletni strani, stran po stran • Pomik stran nižje: Space ali Fn+Puščica dol

• Pomik stran višje: Shift+Space ali Fn+Puščica gor

Mail

Ukaz (opravilo) Bližnjica
Znak afna (@) Option+Shift+2
Odgovori na sporočilo Cmd+R ali
Option+Dvojni klik na sporočilo
Pojdi na naslednje/prejšnje e-sporočilo v niti (thread), tudi če nimate nitnega pogleda Option+Puščica gor/dol
Odpri novo sporočilo Cmd+N
Pomikanje po seznamu e-sporočil (ne po dejanski vsebini e-sporočila) Ctrl+Fn+Puščice levo ali desno ali gor ali dol
Prilepi besedilo v sporočilo kot citat Cmd+Shift+V
Pošlje sporočilo (Send) Cmd+Shift+D
Posreduj sporočilo Cmd+Shift+F
Iz strežnika prenesi vsa nova sporočila Cmd+Shift+N
Prikaži vsebino glavne mape Inbox Cmd+1
Prikaži vsebino mape osnutkov Draft Cmd+3
Prikaži vsebino mape odposlanih sporočil Send Cmd+4
Prikaži vsebino mape pobrisanih sporočil Trash Cmd+5
Zapri in odpri meni z mapami na levi strani Cmd+Shift+M
Premakni kursor v polje za iskanje (Search) Cmd+Option+F
Sporočilu pripni datoteko Cmd+Shift+A
Prikaže ali skrij skrite podatke v naslovu Cmd+Shift+H

Preview

Ukaz (opravilo) Bližnjica
Izberite orodje Scroll za premikanje/drsanje Cmd+1
Izberite orodje Text Cmd+2
Izberite izbirno orodje Select Cmd+3
Zumiranje (povečava/zmanjšava) Cmd+plus () ali Cmdminus (-)
Drsanje velikih slik Držite Space in vlecite po sliki (kot v Photoshop-u)

Posreduj članek naprej